Ganhadores do 62nd Drama Academy Awards

24/10/2009

.

A premiação da 62nd Dorama Academy Awards (summer season), foi pulblicada pela revista “The Television”.

Confira os ganhadores.

Melhor Dorama

01 – Buzzer Beat
02 – Ninkyo Helper
03 – Kyumei Byoto 24 Ji

Melhor Ator

01 – Kusanagi Tsuyoshi
02 – Yamashita Tomohisa
03 – Sato Koichi

Melhor Atriz

01 – Matsushima Nanako
02 – Tabe Mikako
03 – Fukuda Saki

Melhor Ator Coadjuvante

01 – Sakai Masato
02 – Nishikido Ryo
03 – Yusuke Santamaria

Melhor Atriz Coadjuvante

01 – Kuroki Meisa
02 – Kitagawa Keiko
03 – Aibu Saki

Japan Now